Skolyoz Tedavisi

 

Skolyoz omurganın üç boyutlu 10 derece üzerindeki eğrilme deformitesidir. Yani omurların sağa veya sola doğru kıvrılması ve aynı zamanda kendi eksenleri etrafında dönmesidir. Skolyozun Nedenleri Nelerdir ? • Doğuştan olabilir. • İdiyopatik (nedeni bilinmeyen) olabilir. Daha önce düzgün olan bir omurgada bilinmeyen bir nedenle sonradan ortaya çıkabilir. • İdiyopatik skolyoz, büyüme döneminin herhangi bir evresinde görülebilir. (İnfantil (0-3 yaş), Jüvenil (3-10 yaş), Adolesan (11 yaştan iskelet olgunluğuna kadar)) • Hastalığın ilerlemesi riski, yaş ve eğrilik derecesine bağlıdır. Skolyozun Belirtileri Nelerdir ve Aileler Nelere Dikkat Etmelidirler ? Daha çok okul çağlarında ortaya çıkan ve kontrol altına alınmazsa eğriliğin artmasıyla beraber cerrahiye kadar giden bu rahatsızlıkta ailelerin rolü büyüktür. • Omurganın yana doğru eğriliği gözlenmelidir. • Kaburgaların ve kürek kemiği çıkıntısının tek tarafta daha yüksek olup olmadığı gözlenmelidir. • Omuz ve kalçaların simetrik durup durmadığı gözlenmelidir. • Vücudun eğri durup durmadığı gözlenmelidir. • Bel girintilerinde asimetri şeklinde bir duruş bozukluğu olup olmadığı gözlenmelidir.. • Daha önce giyilebilen giysilerin vücuda tam oturmaması ve giysinin çizgilerinin asimetrik olması hususu gözlenmelidir.